P.W. WiR
tel: 501 706 608
tel: 501 706 611
biuro@wir-energia.pl
   więcej>>
 

Świadectwa energetyczne

W świetle obowiązujących przepisów z dniem 1 stycznia 2009 r., świadectwo charakterystyki energetycznej ma obowiązek posiadać każdy budynek zarówno nowy, jak i istniejący.
Więc jeśli:
- Kończysz budowę domu, budynku, lokalu.
- Masz zamiar sprzedać lub wynająć mieszkanie, dom, budynek
- musisz sporządzić świadectwo charakterystyki energetycznej.

 

Potrzebujesz pomocy?

DZWOŃ: 501 706 608, 501 706 611
NAPISZ: biuro@wir-energia.pl

UZYSKASZ SZYBKĄ POMOC !!!

Przepisów nie stosuje się do budynków:

1. Podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
2. Używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej;
3. Przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata;
4. Niemieszkalnych służących gospodarce rolnej;
5. Przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2/rok;
6. Mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;
7. Wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.

 

Świadectwa energetyczne - ważne informacje

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne 10 lat. W przypadku przeprowadzenia robót budowlanych, w wyniku których nastąpiła zmiana charakterystyki energetycznej zachodzi konieczność sporządzenia nowego świadectwa charakterystyki energetycznej.

Zgodnie z Ustawą - Prawo Budowlane inwestor jest obowiązany pozyskać świadectwo charakterystyki energetycznej budynku i dołączyć je do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie wraz z innymi wymaganymi dokumentami. Bez świedectwa nie uzyskamy pozwolenia na użytkowanie budynku, nie sprzedamy i nie wynajmiemy budynku i lokalu.

Ofertę chcielibyśmy zainteresować:

- osoby prywatne
- notariuszy i kancelarie notarialne
- pośredników i biura obrotu nieruchomości
- spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe
- developerów
- właścicieli i zarządców nieruchomości

Usługi świadczymy dla klientów z Poznania i ościennych powiatów.

 

Świadectwa energetyczne - cennik

Przykładowe ceny – dla budynków i lokali mieszkalnych posiadających pełną dokumentację techniczną.
Budynki jednorodzinne  - od 240 zł.
Mieszkania                       - od 200 zł

Podane ceny mogą wzrosnąć ze względu na :
- stopień skomplikowania budynku i zastosowanych systemów technicznych.
- jakość istniejącej dokumentacji i jej zgodność ze stanem faktycznym
- położenie

Atrakcyjne rabaty – przy stałej współpracy lub większych zleceniach.


W naszej ofercie również:

Pomiary elektryczne>>
Instalacje elektryczne i teletechniczne>>
Ogrzewanie elektryczne>>
Systemy solarne>

 Świadectwa energetyczne
 Świadectwa energetyczne
         WIR Poznań - Instalacje elektryczne i teletechniczne, pomiary, systemy solarne projekt strony www.artso.pl